Home

CORONAMAATREGELEN

Registratielink voor sporten op SWK

Situatie vanaf 13/10/2020: CODE ORANJE


De overheid heeft scenario’s uitgewerkt om snel en duidelijk te kunnen schakelen indien de situatie rond het corona-virus zou verslechteren. Het geeft de clubs ook meer duidelijkheid over wat ze zullen kunnen verwachten verwachten en hoe ze hun werking dan moeten aanpassen. Het is duidelijk dat de algemene visie is om het sporten an sich altijd te laten toelaten voor outdoor sporten.

Het volledige document met ook de tabel voor indoorsporten en zwembaden kan je downloaden bij Sport Vlaanderen, onder de rubriek “Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening”.Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening”.

Hieronder vind je de belangrijkste items voor onze waterski & wakeboardclubs:

(opgelet: in de leidraad wordt op deze tabel nog 1 uitzondering toegestaan, nl kleedkamers voor outdoor-sporten)

Meer uitleg per kleur


Zie links bovenaan deze pagina voor alle details – alle details staan op de website van Sport Vlaanderen.

Samengevat:

Code Groen

– Alle sportactiviteiten zijn mogelijk, net dat zoals voor de uitbraak van het coronavirus het geval was.

Code Geel

– Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen in de ‘Leidraad voor de heropstart van de sportsector’.

– Contact in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels is toegestaan.

– Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de Leidraad.

– Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘protocol voor beheerders van sportinfrastructuur’. We adviseren om de kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt noodzakelijk zijn.

– De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca.

– Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het MB en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Dat CERM wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld.

– Zwembaden zijn open. De zwembadsector, zwemclubs en de Vlaamse Zwemfederatie volgen het basisprotocol voor zwembaden.

Code Oranje

– Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector.

– Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels.

– Outdoorsportactiviteiten: Voor 12+ is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en niet toegestaan tussen verschillende sportbubbels.

– Indoorsportactiviteiten: Voor 12+ is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportbubbel als tussen verschillende sportbubbels.

– Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de leidraad.

– Kleedkamers en douches zijn als algemene regel niet langer toegankelijk in code oranje. Enkel in functie van zwembaden mogen deze geopend blijven. Enkel in uitzonderlijke gevallen en als de hygiënische en gezondheidsredenen dit noodzakelijk maken kunnen kleedkamers na de sportactiviteit beperkt opengesteld worden. (bv. veranderen van wetsuit bij outdoorsporten, …) Lees de strikte hygiëne-maatregelen na in het protocol.

– De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen voor de horeca.

– Publiek is toegelaten op outdoor sportactiviteiten, sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het MB en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Dat CERM wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld. Publiek is verboden voor indoor sportactiviteiten en in zwembaden.

– Zwembaden zijn open. De zwembadsector, zwemclubs en de Vlaamse Zwemfederatie volgen het basisprotocol voor zwembaden.

Code Rood

– Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 zowel indoor als outdoor en volgen de voorwaarden opgenomen in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Sportactiviteiten voor 12+ zijn enkel mogelijk outdoor.

– Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels.

– Outdoorsportactiviteiten voor 12+ zijn mogelijk op individuele basis of binnen de gezins- of huisbubbel, waar contact is toegelaten. Of met maximum twee steeds dezelfde personen, zonder contact.

– De sportkantines zijn gesloten.

– Publiek is verboden op sportactiviteiten.

– Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.

– Zwembaden zijn open, maar enkel toegankelijk voor de U12.

 

 

Hierbij nog de link van WSV


Hieronder een beknopt overzicht van de extra opgelegde maatregelen

Deze regels zijn en blijven geldig tot tegenbericht vanuit het bestuur


Verplicht zich telkens opnieuw te registreren via bovenstaande link alvorens naar de club te komen en de terreinen te betreden

°

Maximaal 2 personen gelijkertijd aanwezig in de gang/toiletten van het clubhuis, gebruik van handgel en alles reinigen/ontsmetten na gebruik is verplicht

°

Gebruik van de kleedkamer/douche is verboden

°

Enkel gebruik van de eigen bank is toegestaan

°

1,5m afstand tov personen die niet onder hetzelfde dak wonen is ten alle tijden verplicht

°

Het bestaande Vaar- en Waterski Reglement, als ook ons Huishoudelijk Reglement blijft tevens van kracht mits toevoeging van de coronaregels


OVERTREDINGEN OP DEZE REGELS ZULLEN BEHANDELD EN GESANCTIONEERD WORDEN ALS EEN ZWARE OVERTREDING


SWK is een waterskiclub gelegen aan de E10 plas te Schoten.

Naast deze ideale locatie is het familiaal karakter van SWK één van onze sterkste troeven.

Kom ons zeker eens een bezoekje brengen als je geïnteresseerd bent om lid te worden van onze waterski-familie.