Lidgelden

De tarieven van onze lidgelden worden regelmatig aangepast op basis van de index der consumptieprijzen, dit in verhouding met de stijging van de te betalen pacht voor ons wateroppervlak. Tevens berekent op basis van de index der consuptieprijzen.

 


 

Tarieven Lidgelden 2019:

– Booteigenaars : 730€* + 150€ werkgeld (voor nieuwe leden + 600€, éénmalige toetreding)

– Skiënde familie : 450€* + 150€ werkgeld (voor nieuwe leden + 150€, éénmalige toetreding)

– Skiënd lid : 320€* + 150€ werkgeld (voor nieuwe leden + 125€, éénmalige toetreding)

* Dit tot en met 17/02/2019, nadien komt er 25€ extra bij

– Jeugdlid : 150€ (onder 18j)

– Varend lid : 165€ (onder strikte voorwaarden)

– Steunend lid : 30€

– Steunende familie : 50€

 


 

U kan ook een lidkaart van Waterski Vlaanderen nemen, waarin een sportongevallen verzekering is begrepen (dit is volledig vrijblijvend) aan volgende tarieven :

– 10,00€ voor een individueel jeugdlid (in 2018 = geboren in 2000 of later)

– 18,00€ voor een individueel lid

– 32,00€ voor een familie (max. 4 personen, wonende op één adres)

—> 6,00€  voor bijkomende gezinsleden wonende op hetzelfde adres

 


Downloads

Brief Lidgelden 2019

Inschrijvingsformulier 2019