Lidgelden

De tarieven van onze lidgelden worden regelmatig aangepast op basis van de index der consumptieprijzen, dit in verhouding met de stijging van de te betalen pacht voor ons wateroppervlak. Tevens berekent op basis van de index der consuptieprijzen.

 


 

Tarieven Lidgelden 2020:

– Booteigenaars : 780€* + 150€ werkgeld

—> voor nieuwe leden + 600€, éénmalige toetreding

– Skiënde familie : 500€* + 150€ werkgeld

—> voor nieuwe leden + 150€, éénmalige toetreding

– Skiënd lid : 350€* + 150€ werkgeld

—> voor nieuwe leden + 125€, éénmalige toetreding

* Dit tot en met 17/02/2020, nadien komt er 50€ extra bij

– Jeugdlid : 150€ (onder 18j)

– Adolecent : 200€ (tot 21j)

– Varend lid : 165€ (onder strikte voorwaarden)

– Steunend lid : 30€

– Steunende familie : 50€

 


 

U kan ook een lidkaart van Waterski Vlaanderen nemen, waarin een sportongevallen verzekering is inbegrepen (dit is volledig vrijblijvend) aan volgende tarieven :

-> 15,00€ voor een individueel jeugdlid (in 2020 = geboren in 2002 of later)

-> 25,00€ voor een individueel lid

-> 40,00€ voor een familie (max. 4 personen, wonende op één adres)

—> 10,00€  voor een bijkomend gezinslid wonende op hetzelfde adres

 


Downloads

Brief Lidgelden 2020

Inschrijvingsformulier 2020